DE ZOEKTOCHT VAN VREDE MAAKBAAR

Pushing Peace
Een grass root guerrilla media initiatief met als doel een onontkoombaar vredesproces af te dwingen tussen de Palestijnen en de Joden.


We leven in een razendsnel veranderende wereld waarbij mondialisering geen modieuze kreet meer is maar een dagelijkse tastbare werkelijkheid. De toegankelijkheid van de massacommunicatiemiddelen maakt dat niet alleen mensen op de aardkloot steeds nauwer met elkaar verbonden zijn, maar dat we in onze huiskamers ook steeds vaker en directer worden geconfronteerd met de vele gewelddadige conflicten in de wereld.
Dit maakt ons individuen in toenemende mate tot getuigen en daarmee ook in zekere mate mede verantwoordelijk voor het voortgaan van dit geweld. Moreel gezien wordt niets doen steeds minder acceptabel. Onze internationale diplomatie en supranationale instituties zoals de Verenigde Naties blijken in veel gevallen er niet in te slagen om een verschil te maken bij het corrigeren richting de vrede.
Zou het ook mogelijk zijn om vanuit onze huiskamers, via de zelfde media die ons informeren over de brandhaarden in de wereld ook invloed uit te oefenen op die gewelddadige en schijnbaar onoplosbare conflicten?
Na een intensieve researchfase, waarin we spraken met uiteenlopende deskundigen en oorspronkelijke denkers van gewicht beantwoorden we die vraag met een duidelijk ja!