Brains

Een grote groep van zowel nationale als internationale deskundigen, waaronder een aantal prominente personen, hebben voor korte of langere tijd de denkkracht van de stichting c.q. het project versterkt. Inmiddels zijn er op video geregistreerde gesprekken geweest met, in willekeurige volgorde: